Biên Hòa Residence 2 – Đầu tư chắc thắng

KCN Giang Điền thuộc địa phận phường Tam Phước, TP Biên Hòa là một trong ba KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được Chính phủ chấp thuận cho phép triển khai phân khu công nghiệp hỗ trợ để thu hút các dự án thuộc lĩnh vực này cùng với các chính sách thu hút đầu tư ưu đãi...