Mùa hè đầy năng lượng cùng chương trình du lịch thường niên 2022

𝑀𝑢̀𝑎 ℎ𝑒̀ đ𝑎̂̀𝑦 𝑐𝑎́𝑖 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔, 𝑐𝑎́𝑖 𝑛𝑜́𝑛𝑔. 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑏𝑖𝑛ℎ Đ𝑎̣𝑖 𝑇𝑖́𝑛 𝑙𝑎̣𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̂̀𝑦 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔, 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑠𝑢̛́𝑐, 𝑥𝑜̃𝑎 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑚𝑖̀𝑛ℎ.

Chương trình team building 2022 với chủ đề “TOGETHER WE WIN” nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các nhân viên trong tập thể công ty được diễn ra tại 𝒃𝒂̃𝒊 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒏 𝑵𝒐𝒏 𝑵𝒖̛𝒐̛́𝒄 của 𝑹𝒆𝒔𝒐𝒓𝒕 𝑺𝑨𝑵𝑫𝒀 𝑩𝑬𝑨𝑪𝑯.

Tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022

Đặc biệt, chương trình đặc sắc, ấn tượng với nội dung: Tổng kết hoạt động kinh doanh và trao giải thi đua bán hàng, bóng đá của 6 tháng đầu năm 2022, tổ chức sinh nhật cho CBNV có sinh nhật trong tháng 7,…

 

Chương trình du lịch đã mang đến những phút giây thư giãn, vui chơi, khám phá cho các thành viên.

Những trải nghiệm thú vị trong chuyến đi này sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ của tất cả các thành viên trong đại gia đình Đại Tín.

Nguồn: Tư liệu nội bộ