Khai trương CN Tp. Hồ Chí Minh & Hoạt động Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Khai trương CN Tp. Hồ Chí Minh & Hoạt động Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 04/09/2019 công ty Bất Động Sản Địa Tín vừa tổ chức Lễ khai trương Sàn giao dịch Bất động sản Đại Tín chi nhánh TP HCM tại vị trí mới số 18 Điện Biên Phủ, phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. Việc di dời vị trí VP từ Bình Thạnh về 18 Điện Biên Phủ, Phường...