Năm 2017 chỉ sốt đất nền, tăng giá 1,5-2 lần còn 2007 sốt cả đất và căn hộ, mức tăng cao nhất lên đến 10 lần.

Thời điểm gần đây cụm từ “cơn sốt” được đề cập nhiều dành cho thị trường bất động sản cả nước nói chung và Miền nam nói riêng.

Video dưới đây mô tả những nét chính để có được cái nhìn bao quát hơn về điểm giống và khác nhau giữa hai thời điểm này.